р. Меир Брук: Хамиты разбушевались

Тора с помощью своих сюжетов предлагает концепции, которые могут помочь нам разобраться в мире и выбрать путь для себя.В начале Торы в истории про Ноаха говорится о его троих сыновьях — Хаме, Яфете и Шеме.
Их имена очень содержательны. Хам — означает «горячий». Яфет — происходит от слова «яфе» — «красивый». Шем — означает «имя».
Тора описывает их поведение в определенном сюжете, где проявляется хамская природа Хама (интересно, что именно в русском языке имя Хама стало определять характеристику, выраженную библейским персонажем).
Ноах дает благословение сыновьям, которое можно назвать программой — как для человека, так и для человечества. Ноах говорит, что Яфет должен жить в шатрах Шема, а Хам должен им прислуживать. На уровне характеристики человека это означает, что красота (эстетика) должна развиваться в рамках и под руководством мудрости (этики), а природная энергия и

порывистость должны им прислуживать. Но это также описывает три типа народов или групп Читать дальше →

Аркан — гуцульський танець ініціації

Танець «Аркан» є головним елементом обряду посвячення гуцульського двадцятирічного хлопця у легіні. Після участі у ньому він отримував право здійснювати танці, носити бартку (топірець) та підперезуватися чересом (широким паском), тобто ставав потенційним опришком . Перекази свідчать, що вперше гуцульський танець «Аркан» виконали витязі, які зійшли з гір.

Сама назва танцю походить з латині, вірніше з етруського слова, запозиченого у них римлянами: arcanus «прихований, таємний, мовчазний» і походить від індоєвропейського кореня *arta- . Знаний український археолог Ю. Шилов виявив, що саме цей корінь слова наявний у назві держави трипільців-пелазгів Аратта, передання про яку зберегли як іранці, вважаючи Арту ідеальною прабатьківщиною та «найвищим світоглядом«, а загалом — золотим віком людства, так і слов’яни, які називали свою державу Артанія чи Оратанія (центр — місто Оратів на Поділлі) поряд з Куявією (Київщина) та Славією (Переяслав).

Візантійці та араби свідчили, що у таємничій Оратанії слов’яни вбивали чужинців, щоб ті не довідалися про технологію виготовлення особливих магічних «соломонових» мечів. Це ідентично тому, що розповідали античні греки про жорстоких таврів
Читать дальше →