ХАЙ БУДЕ ТАК

Результат пошуку зображень за запитом "илюстрация добра"

Хай буде так –
Любов у кожнім вдосі!
Любов із серця силою сія!
Хай буде мир,
І сміх у стоголоссі!
Можливими хай будуть наддива!

Хай буде рай навколо, хай в оселі
Достаток, затишок панує повсякчас!
Хай будуть в ній всі ДУЖІ І ВЕСЕЛІ!
Хай все вдається в кожного із нас!

Хай розвиваються уміння й вдача!
Енергія хай повнить всі тіла,
Хай розв’язанна буде та задача
Яку вирішувать раніше не могла!

Хай чують всі на небі, в океані,
По всій Землі хай чутка та іде —
Можливо все!
Можливість вся у знанні
Що сила в волі полюбить усе!

Прийняти все, бо все є бездоганне!
Творець в творінні розвива Творця!
Даруй любов у всьому, в спогляданні!
Даруй себе – в реальності митця!

13.06. 2019

Назіп Хамітов: Не підмінювати мету на засіб!

У зв’язку з розвитком дискусії щодо причин, способів і перспектив подолання академічного плагіату, більш докладно висловлюю свою позицію щодо вторинності проблеми плагіату по відношенню до проблеми новизни.

Чи є плагіат в науці безумовно ганебним? Так, як будь-яка крадіжка. Проте, на моє переконання, сьогодні слід говорити не просто про плагіат, а про більш широку й значущу проблему – головного критерію академічної якості та гідності. І таким критерієм не може бути відсутність плагіату, цей критерій – присутність наукової новизни, заради якої і існує наука. Причому такої новизни, яка є практично значущою для суспільства, його сучасності та майбутнього.

Якщо ж ми ставимо питання лише про викривання плагіату, відриваючи його від питання наукової новизни, то замінюємо мету на засіб. І це є доволі небезпечним для нашої академічної спільноти.

По-перше, ми можемо сформувати аспірантів і докторантів, які будуть вправно компілювати з необхідними посиланнями, тексти яких проходять антиплагіатні програми, але є не дисертаціями, а об’ємними рефератами. Читать дальше →

Мария Воробець: Душа

Картинки по запросу душа фото 
Куди ти сховалась, блаженна Душа?
Чому так закрита думками?
Для чого, маскуючи суть забуттям,
Твій смисл позабутий віками?

За що замуровують твою красу
В квадрати закритих домівок?
Чому нескінченну, незриму, просту
Не чують мільярди голівок?

Розкрийся, Засяй, Розговійся на світ
Хай крила Твої Розмайнуться!
Розвій нескінченний засмучений піт,
Що з людства потоками ллється!

Засмійся над світом, звільни від думок
Закручений цифрами розум,
Хай людство блаженства ковтне Твого вдох,
Хай легкістю люд огорнеться.

Засяй крізь поверхню ментального сну,
Розрухай свідомість прозрінням.
Розквітни крізь тіло, крізь шкіру тісну,
Заблискай крізь суть зроговілу!

Пробийся, Прорвись крізь завісу пітьми
Що думи насіяли снами,
Пройми все Собою! Щоб сонні мізки
Прониклись Промінням пізнання.

Хай буде у вічності правда ясна
Що сонце шепоче привітне:
Єдина є цінність – це твоя Душа!
У ній всі Буття всього Світу.

8.11.2017

Марія Воробець: Не соромно

Тобі не соромно дивитись в мої очі —
Там не смарагд, не тиша, не блакить;
Там ти стоїш, потроєний на ночі
Свого буття і постать та горить…

Горить вогнем співучасті з промінням
Багатоликого крізь Сонце відкриття
Нових Світів… клює наш птах насіння…
А ти гориш! Немає вороття

21.07.2017

Марія Воробець: Потенція

Потенція розгойдує хрести
Між зірковидним полумям фіалки,
Голубить світлоокий взір русалки
Край гумору вселірної струни.
 
Свистить в розгоні вітер межи віт,
Розхитуючи абсолютну непокірність
Переконань про поділ і про рівність,
Про віддзеркалення невидимих воріт.
 
Несамовито ріже дуба світ
Замотеличений причиною сумяття
І сновидінь людських тріщить багаття
Займаючи відрослий пустоцвіт.
 
Розвіює крило тіні димка
Бджолиний ніс збира нектар годаті,
І осідла грозу,   в веснянім платті
Співає радість, силу розгорта …

19.06.2017

Мария Воробец: Визитка

Визитной карточкой человека в пространстве является его энергетика. Все что человек представляет в жизни, на планете, является его энергией. Это все его мысли, действия, поступки, состояния. Энергетика человека меняется благодаря восприятию, а следовательно мышлению, способу существования. Уровень энергетики человека — это взаимодействие человека с пространством, а значит со вселенной.

Когда человек научится воспринимать мир с помощью всех своих тел, то есть на всех уровнях бытия, каждый сможет видеть мир во всей многомерности. От этого — сможет ориентироваться в пространстве. Тогда человеку не нужно будет учиться читать мысли ближнего, видение откроет понимание всего состояния людей и вообще всего пространства.

Вскоре профессию, должности и вообще места в обществе будут определять не по количеству денег, достигнутых благодаря манипуляции _самая низкая частота сознания , такая и энергетика_, а по уровню энергетики, которую излучает человек. Читать дальше →

Марія Воробець: Візитівка

  Візитною карткою людини в просторі являється її енергетика. Все що людина представляє в житті, на планеті, є її енергія. Це всі її думки, дії, вчинки, стани. Енергетика людини змінюється завдяки сприйняттю, а отже мисленню, способу існування. Рівень енергетики людини – це взаємодія людини з простором, а отже зі всесвітом.

Коли людина навчиться сприймати світ за допомогою всіх своїх тіл, тобто на всіх рівнях буття, кожен зможе бачити світ в усьому багатовиміррі. З цього – вміти орієнтуватись в просторі. Тоді людині не треба буде вчитись читати думки ближнього, бачення відкриє розуміння всього стану людей і взагалі всього простору.

Незабаром професію, посади і взагалі місця в суспільстві будуть визначатись не по кількості грошей, досягнутих завдяки маніпуляції _найнижча частота, така й енергетика_, а по рівню енергетики яку випромінює людина. Читать дальше →