Марія Воробець: Всевидяче Око

10295813_750774048316228_4222863956574879316_nВ розділеному матеріальному світі, де свідомість сприймає себе тільки фізичним тілом і все бачить відділеним від себе, природа буття сприймається мозком – органом, який піддається управлінню. І саме через певні точки в енергетичній системі людини легко вливати інформацію в систему сприйняття реальності, повністю проводячи в свідомість інші, не людські цінності, обмежену дійсність, втинаючи повністю можливості людини, тим самим дезінформуючи людське сприйняття, блокуючи його доступ до істинного Джерела Інформації, До Дійсності, яка відповідає Істині. Сприймається ж подана інформація як беззаперечна істина, закон, дана реальність. І тому кінцевою ціллю перебування в цьому світі є знаходження свого витоку, свого початку і вихід з дуального світу завдяки прийняттю всього Творіння Бога, всього Всесвіту, усвідомленню абсолютної причетності до всіх процесів Творення. Процес усвідомлення себе не тільки невід’ємною часткою всього творіння, але першопричиною зародження Всього! дає особі можливість глобально УЗРІТИ всю картину БУТТЯ! ЦЕ і називається ПРОБУДЖЕННЯ від сну дуальності. Коли та відірвана частка свідомості, що знаходилась в колесі забуття і прокручувалась в циклі перевтілень, повторюючи, проживаючи незасвоєні уроки, проникне за завісу ВЕЛИКОГО КОЛЕСА ПЕРЕТВОРЕНЬ, якого називаємо 3-4 вимір буття, та коли відокремлена частка свідомості проникне за межі цього колеса, злившись зі СВОЄЮ ПРИРОДОЮ, СВОЄЮ СУТТЮ, тоді ВОНА знайде СЕБЕ в кожній миті життя, в кожному витворі Божому, в кожній Божій Істоті. І це усвідомлення ЄДНОСТІ з УСІМ ВСЕСВІТОМ дає сутності можливість побачити всі втілення, причини і першопричину всіх наслідків, і з так названої СЕРЦЕВИНИ СЕБЕ впливати на кожну мить МИНУЛОГО, тим самим ЗМІНЮЮЧИ МАЙБУТНЄ. З ЦЕНТРАЛЬНОЇ, ПОЄДНАНОЇ ТОЧКИ БУТТЯ, сутність перебуває в постійному СТАНІ БЕЗУМОВНОЇ ЛЮБОВІ, ЩО ПОТУЖНОЮ СИЛОЮ ВИТІКАЄ З СЕРЦЕВИНИ ЄСТВА І СВОЄЮ ЕНЕРГІЄЮ ЛЮБОВІ, що якраз і Є ЕНЕРГІЄЮ ТВОРІННЯ, може змінювати навколишній простір, навколишнє життя, змінювати перебування в тій чи іншій часовій лінії і ТАКИМ ЧИНОМ ВПЛИВАТИ НА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ, НА РУХ ЧАСТИН В ЦІЛОМУ ВСЕСВІТІ.Отже, цілеспрямоване звільнення від системи дуальності дає ІСТОТІ ПОВНУ СВОБОДУ БУТТЯ!
Як же вийти з системи обмежень, розділень, неповного сприйняття Буття? Знати, що ОСНОВОЮ, ЄДИНО ВІРНИМ ОРГАНОМ СПРИЙНЯТТЯ ДІЙСНОСТІ Є СЕРЦЕ! Там знаходиться МОЗОК, який не піддається управлінню і тільки він тісно і нерозривно ЗВ’ЯЗАНИЙ З ПЕРШОДЖЕРЕЛОМ! Він же був постійним передавачем Реальності в головний мозок. Таким чином людина жила в повноті своїх можливостей, тобто в Раю.
Першим Відкривачем Мозку в Серці людини був Великий Хірург початку 20-го сторіччя – Валентин Феліксович Войно-Ясенецький, згодом названий Святим Лукою. Оперуючи пацієнта, хірург торкнувся Великої Таємниці Людського Серця.

Лікар ПОБАЧИВ випромінювання, яке виходило з середини фізичного серця пацієнта (цієї інформації нема в історичних архівах і особистих справах Хірурга). Тоді Войно-Ясенецький дійшов остаточного висновку, що фізичне тіло людини є Витвором Духовної Сили, що виходить з Серця. З того часу (а це якраз був час масової руйнації церков) Великий лікар пішов Служити в церкву, хоч був визнаним вченим того часу, погруддя Лікаря вже на той час красувалось при вході в Інститут Скліфасовського. Зрозуміло, що такий вчинок Валентина Феліксовича викликав незадоволення и переслідування зі сторони влади. Але Лікар не відступав зі свого Духовного Шляху і репресований, переслідуваний, працював над своїми духовними творами, продовжуючи лікувати.

Отже думки людини не завжди витікають саме з мислення тієї людини. А справжня орієнтація, контроль над думками, і затвердження саме у власному енергетично-інформаційному ПОЛІ відбувається через Серце, яке знаходиться в середині Мозку людини і називається шишковидною залозою, третім оком. Про серце в мозку також було відомо Войно-Ясенецькому (в миру Святий Лука). Отже мозок в серці і серце в мозку тісно пов’язані між собою. І коли людина цілеспрямовано буде працювати над ПРОБУДЖЕННЯМ свого Третього Ока, тоді вона почне розвивати Істинне Бачення всіх процесів, які відбуваються навколо неї і далеко за межами зовнішнього бачення, тобто що відбувається у Всесвіті! А все, що відбувається у Всесвіті, відбувається у СЕРЦІ ЛЮДИНИ !

Принципи, на які опирався Войно-Ясенецький в часи служіння в церкві були якраз тими знаннями і розуміннями Єдності, яких дотримувались всі Святі, тобто він жив в законі Христа. Тому його завжди оберігали Духовні Сили на всьому життєвому шляху.

Сьогоднішній крок Бенедикта 16, який є другим Папою за всю історію Католицької церкви, що відрікся від престолу – героїчний крок справжньої, мудрої людини. Розуміння, що таке Католицька церкви, ідея розколу, повної перебудови принципів її, виникла ще під час служіння Іоанна Павла ІІ, котрий, у вірності свого відношення до законів Буття, при житті став Ченнелером і отримував знання з Духовного Світу! Бенедикт також має певні знання і вказівки з Духовного Світу, тому пішов на такий важливий крок. Він усвідомив що саме такий крок приведе до повної зміни всієї парадигми Світової Церкви, тим самим вплине на Свідомість всього людства планети. Він усвідомлює, як і що може привести людину до БОГА! Блискавиця над Базилікою Святого Петра у Ватикані є найкращим доказом саме РОЗКОЛУ СТАРОЇ СТРУКТУРИ ЦЕРКВИ!!!
ЗМІНИ НЕЗВОРОТНІ! Тому відкривають доступ людей до архівів Ватикану, в якому є все, що може показати шлях до Розширення Свідомості людей. Ті нав’язані і вкорінені уявлення в боку церкви про поняття первородного гріха, якого просто не існує, страху Божого, що якраз і поставив людство на коліна, незабаром будуть трансформовані в Великі Внутрішні Знання і Переконання, в Істинні Бачення всього, що насправді відбувається на Землі! Людство з рабського сприйняття перейде до Цілісного Сприйняття реальності, що приведе до повної зміни всіх законів у фізичному просторі планети.

Усвідомлення Святості всього Простору дасть людині поєднати матерію і Дух.

Все більше людей прокидаються від сну дуальності, сну ілюзії обмежень. Наука знахоить шляхи до відкриття істинних законів Буття.Ті поняття, що колись вважались непохитними відходять в небуття. Кожна людина – Божественне Багатовимірне Створіння, яке створено по тому ж принципу, що і Найвищий Розум, і зміни, які сьогодні переживає Всесвіт, всі Галактики, наша Матінка Земля – ці зміни переживає і людство. Ті безкінечні потоки енергії, які значно підвищили свою дію після Галактичного вирівнювання 21 грудня 2012 року, будуть все більше проникати у всі закутки матерії, тим самим вирівнюючи, трансформуючи, подекуди ламаючи старі конструкції понять, переконань і будуючи нові взаємодії матерії і ДУХУ. Все давно прагне змін і вони вливаються у всі сфери діяльності людини, у всі структури і формування, в культуру буття людської цивілізації. Природа Землі, всі шари її свідомості переживають пере структуризацію, очищення, збалансування. Це відображається на зміні Електромагнітного поля Землі, що якраз і є по великому рахунку – МЕНТАЛЬНИМ ПОЛЕМ ЗЕМЛІ. Тобто весь простір є нашої Божественною УЯВОЮ! А прихід до свого Божественного Сприйняття, БОЖЕСТВЕННОГО РОЗУМУ сприяє ПОВНІЙ ЗМІНІ всіх понять, ЗМІНІ ВСЬОГО ПРОСТОРУ на нашій ПЛАНЕТІ, а це потягне зміни у всьому ВСЕСВІТІ.

Наша Земля відіграє одну з ведучих ролей в Життєвому Полі всього ВСЕСВІТУ! ……..

 

Детали Марія Воробець

У мене нема біографії, як Творець я народжуюсь в миті, просто Перебуваю в Присутності.

Добавить комментарий